Actualitatea Sfântului Gheorghe

Personal blog

sf-gheorghe

Reflecţii creştine

Până şi cei mai îndârjiţi necredincioşi recunosc jertfele creş­­tinilor în confruntarea lor cu păgânismul an­tic. „Dar“, se întreabă dânşii, „cât de actuale mai sunt ele? Şi ce mesaj ne transmite Sfântul Gheor­ghe nouă, celor de astăzi?“ Pentru a da un răspuns unor ase­menea întrebări se cuvine a spune că la originea acestor jer­t­fe nu s-au aflat neapărat nişte cauze de ordin lumesc. Ci ele au fost pricinuite de cel care este „ta­tăl minciunii“ (In. 8, 44) şi care face tot ce îi stă în putinţă pen­tru a zădărnici înfăptuirea Îm­părăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Căci nu numai urgisirea Bisericii în primele trei veacuri, dar şi duiumul de erezii, una mai vicleană decât alta, cu care ea s-a confruntat de-a lungul vremii, sunt tot atâtea lucrări ale celui-rău? Însă nimic nu este mai păgubos decât a crede că doar cei din vechime au fost încercaţi de cel rău. Fiindcă…

View original post 587 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s