Sa slujim unii altora

Personal blog

In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin!

Când ne gândim la Biserică şi la comunitatea căreia aparţinem, mai mereu avem a ne lupta cu un gând, cu o ispită ce se cuibăreşte în inimile noastre, şi anume faptul că poporul lui Dumnezeu îl constituie cei aleşi ai Lui. Prin urmare tragem o concluzie ce ar putea să ne distrugă atât sufletul, cât şi sensul existenţei noastre. Suntem cu adevărat aleşii lui Dumnezeu, dar la ce anume ne cheamă pe noi Dumnezeu şi ce înseamnă această alegere? Când citim Evanghelia vedem că Dumnezeu ne cheamă să fim aici, pe pământ, ceea ce a fost însuşi Hristos, adică Cel care e gata să slujească celui care e în nevoie: să fie cel mai nedreptăţit, să accepte umilinţe, înjosiri şi cea mai umilă poziţie în rândul oamenilor. Domnul ne arată aceasta în modul cel mai vădit atunci când la…

View original post 959 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s