Harul sfinţeniei şi puterea credinţei peste veacuri

Personal blog

soborul sfintilor romani

Azi aşteptăm cea de-a doua Duminică după Rusalii, când vom asculta glasul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4, 19), chemând la apostolat două perechi de frați pescari: Simon, numit Petru, și Andrei, fiii lui Iona, și Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, pe când aceștia se aflau pe marea Galileii și pescuiau. Chiar în acel moment, când primii doi frați își „aruncau mrejele în mare”, când își începeau lucrul, iar ceilalți doi, aflați în corabie cu tatăl lor Zevedeu, „își dregeau mrejele”, auzind chemarea Domnului, îndată L-au urmat.

Înțelegem de aici că și noi suntem chemați să-I urmăm, ca și ucenicii Lui. Este o chemare care răsună neîncetat prin propovăduirea Evangheliei în întreaga lume, chiar de la începutul creștinismului, din ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când prin glasul Sfântului Apostol Petru s-a vestit pentru prima oară Domnul Cel înviat…

View original post 937 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s